FANDOM


Superseed Metrosu, yapımına 2012 yılında başlanmış bir hafif raylı sistem ulaşımıdır. Raydan besleme ile çalışmakta olan metro, Superseed Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmektedir.

İstasyonlarz

(Resim 1.1) İstasyonların şeması

İlk etap

İlk etapta sırasıyla: Merkez, Kent Meydanı, Plaza AVM, Liman (eski adıyla Balıkçı Koop)

İkinci etap

İkinci etapta sırasıyla: Plaj, Orman, Tepe, Mağara, Kuleler Bölgesi, Zirve

Zirve tüneli etabı

Zirve tüneli etabıyla Tepe İstasyonu ile Hayvanat Bahçesi arası tünel açılmış ve Zoopark (eski adıyla Hayvanat Bahçesi) istasyonu açılmıştır.

Üçüncü etap

Üçüncü etapta sırasıyla: Kültürpark, Lunapark

Dördüncü etap

Dördüncü etapta sırasıyla: Ova, Park

BlueGreen etabı

BlueGreen etabında, önceden yıkılan istasyonun yerine yenisi yapılmadığı için şirketin çalışanları tarafındanbir kampanya başlatıldı. Başarılı olundu ve, Esentepe İstasyonu yapıldı.